Społeczeństwo

Czego tak naprawdę chcemy?

Wraz z wybuchem rewolucji przemysłowej straciliśmy więź z naturą. Pojawiła się para, pociągi dały nam możliwość szybkiego przemieszczania się, wymyśliliśmy sztuczne oświetlenie, były już zegary, które odmierzały nam czas. Dziś to praca jest nasza najważniejsza wartością. Przez pracę budujemy tożsamość. Poprzez pracę widzimy swoją przydatność, poprzez nią siebie definiujemy. W Czytaj więcej…

Z Adela, przed
Społeczeństwo

Inteligencja emocjonalna

Daniel Goleman, który upowszechnił pojęcie inteligencji emocjonalnej – czyli zdolności do rozpoznawania emocji własnych oraz innych ludzi, uważa, że Homo sapiens osiągnął sukces ewolucyjny dzięki „zaprogramowaniu się” na życie społeczne. Dzisiaj również bycie istotą społeczną – czyli rozumienie i lubienie siebie oraz innych, a także nawiązywanie satysfakcjonujących relacji – jest Czytaj więcej…

Z Adela, przed
Społeczeństwo

Religia szczęścia

Dzisiaj coraz częściej spotykamy się z wizją szczęścia, której celem samym w sobie jest subiektywny stan umysłu. Wmawia się ludziom, że mogą, a nawet powinni osiągnąć, co tylko im się zamarzy, „zrealizować swój potencjał”, jeśli będą mieć do tego odpowiednie, czytaj: pozytywne, nastawienie. Pogoń za tak rozumianym szczęściem tylko ludzi Czytaj więcej…

Z Adela, przed
Społeczeństwo

Mieć czy być

Nasz rodzaj poszukiwania szczęścia nie daje w rezultacie pomyślnego życia. Stanowimy społeczeństwo ludzi notorycznie nieszczęśliwych: samotnych, lękliwych, przygnębionych, destrukcyjnych, uzależnionych, którzy zadowoleni są wtedy, kiedy uda im się zabić czas, uprzednio z takim trudem zaoszczędzony. Konsumpcja jest jedną z form posiadania, najważniejsza być może w dzisiejszych zamożnych społeczeństwach, konsumpcja ma Czytaj więcej…

Z Adela, przed
Społeczeństwo

Epidemia zwana samotnością

Samotność jest demokratyczna. Dotyka wszystkich – bez względu na rasę, płeć, wiek, stan posiadania. 42 mln Amerykanów powyżej 45. roku życia jest chronicznie samotnych. 71% brytyjskich emerytów skarży się na brak kontaktów społecznych, a 30% Australijczyków twierdzi, że nie ma ani jednej zaufanej osoby w swoim życiu. W przypadku Japonii Czytaj więcej…

Z Adela, przed