Związki i relacje

Lęk przed bliskością

Bliskość to trwałe, wzajemne zaangażowanie emocjonalne z przewagą afektu pozytywnego. Ktoś jest dla nas ważny, my jesteśmy dla niego ważni i towarzyszą temu głownie pozytywne uczucia. Bliskość sprawdza się przede wszystkim wtedy, kiedy ktoś doświadcza cierpienia czy jest w kryzysie. Powinna się przejawiać również w emocjonalnym zaangażowaniu. Bliskość poza tym, Czytaj więcej…

Z Adela, przed